Signatura del conveni entre ICD i UdL

Signatura del conveni entre ICD i UdL